There are no breaking news at the moment

Thailand har, som första land i Asien, lyckats stoppa överföringen av HIV från smittade mödrar till barn. Det är något som är väl värt att fira.

HIV kan smitta på två sätt: genom sexuella kontakter och via blodet. Den första smittvägen är den som har fått mest uppmärksamhet, men den andra är inte direkt okänd heller. Det är smitta via blodet som gör att sprutnarkomaner kan smitta varandra med HIV, men det är också via blodet som HIV kan överföras från en mot till hennes barn, under fosterstadiet.

Thailand är ett fantastiskt land på många sätt, men det finns många Hiv-smittade här. För två år sedan var antalet 450 000, enligt en undersökning som myndigheterna gjorde. Man har dock gjort mycket för att minska smittspridningen, och har bl.a. riktat in sig på gravida kvinnor som bär på viruset. Risken är nämlligen stor, mellan 15 och 45 procent, att en gravid kvinna som är Hiv-positiv överför viruset till barnet. Därför testas en majoritet av de gravida thailändskorna för Hiv. 95 procent av de som visar positivt på testet får sedan behandling som ska hindra att smittan ska överföras till barnet i magen. En sådan behandling minskar risken för överföring till en procent. Jag har inte läst några siffror i thailändska medier, men enligt den här artikeln har antalet barn till Hivsmittade, som själva föds med Hiv, minskat från 10,3 procent 2003 till 1,91 procent 2015. När överföringen är mindre än två procent räknas smittan som eliminerad, enligt WHO:s kriterier.Gravid kvinna

Man har också utökat den allmänna sjukvården, i vilken testerna av gravida kvinnor ingår, till att omfatta gästarbetare från andra länder. Många av gästarbetarna är kvinnor, och enligt myndigheterna i Thailand är Hiv upp till tre gånger vanligare bland de kvinnliga gästarbetarna än bland thailändskorna i stort. Jag vet inte hur det är med den saken, men det är säkert ganska vanligt att migranterna smittas med Hiv, och visst är det bra att de får tillgång till samma sjukvård som thailändska medborgare. Alla tjänar på att Hiv risken för Hiv minskar.

Andra grupper än gravida

En del som inte har varit i Thailand förknippar kanske landet med sexindustrin, och den finns fortfarande kvar, tyvärr. Även där har man lyckats minska spridningen av Hiv, bl.a. genom en stor kondomutdelningskampanj på 90-talet. På andra områden ökar dock antalet smittade. Världsbanken har gjort en studie som visar att Hiv har ökat bland homosexuella män i Bangkok, från 21 procent år 2000 till 28 procent 2012. Världsbanken föreslår att det ska bli möjligt att testa sig anonymt.

Om man googlar hittar man många nyhetsartiklar om hur många som har Hiv i Thailand, och siffrorna är antagligen en aning överdrivna. Man ska inte smutskasta landet, som en svensk man som smittades med Hiv i Thailand säger till Svenska Dagbladet. Hiv finns i Thailand, men det finns i Sverige också. Många tragedier kan dock undvikas om man sätter in åtgärder i rätt tid, och det är det som man nu gör i Thailand, på många områden.