There are no breaking news at the moment

Hälsa

Överföring av Hiv-virus stoppad i Thailand

Överföring av Hiv-virus stoppad i Thailand

Thailand har, som första land i Asien, lyckats stoppa överföringen av HIV från smittade mödrar till barn. Det är något som är väl värt att fira. HIV kan smitta på två sätt: genom sexuella kontakter och via blodet. Den första smittvägen är den som har fått mest uppmärksamhet, men den andra är inte direkt okänd heller. Det är smitta via[Läs mer…]